• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • Виступ начальника відділу освіти Фастівської РДА Рудаківської О.Й. до розширеної педагогічної ради: "Підсумки функціонування системи освіти Фастівського району у 2016/2017 навчальному році та завдання на 2017/2018 навчальний рік"

Виступ начальника відділу освіти Фастівської РДА Рудаківської О.Й. до розширеної педагогічної ради: "Підсумки функціонування системи освіти Фастівського району у 2016/2017 навчальному році та завдання на 2017/2018 навчальний рік"

2017-08-31

Шановні присутні!

Вже традиційно так склалося, що напередодні нового навчального року в усіх педагогічних колективах нашої держави проводяться серпневі педагогічні ради, завдання яких, передовсім, полягає в тому, щоб визначити головні напрями роботи щодо виконання державної програми розвитку освіти, реалізації державної політики в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, підвести підсумки роботи, проведеної впродовж минулого навчального року, відзначити досягнення, позитивні моменти в роботі педагогічних колективів, а поряд з тим загострити увагу на проблемних питаннях та окреслити шляхи їх вирішення.

Ми живемо в час стрімких та невідворотних змін, що зумовлені та продиктовані самим життям та світосприйняттям наших дітей та молоді. Створення високоефективної системи сучасної, якісної освіти – це об’єктивна вимога сьогодення, тому, шановні колеги, я переконана, що наша з вами робота повинна бути підпорядкована одній спільній меті: забезпечити в усіх без винятку навчальних закладах Фастівщини створення умов для розвитку та самореалізації кожної дитини як особистості та громадянина України, що, безперечно, сприятиме формуванню покоління, представники якого є патріотами, здатні і прагнуть навчатися впродовж усього життя, не бояться змін, а сміливо йдуть їм назустріч, наділені гострим розумом та критичним мисленням.

Освітня стратегія району спрямована на забезпечення умов для функціонування та розвитку системи освіти Фастівщини, а також її реформування шляхом впровадження державних освітніх інновацій. Аналізуючи підсумки минулого навчального року, можемо засвідчити, що за підтримки районної державної адміністрації, районної ради, благодійників та меценатів, у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування та батьківською громадськістю нам вдалося не лише забезпечити стабільну роботу галузі, а й зробити реальні кроки щодо модернізації багатьох освітніх ланок.

Почнемо з дошкільного виховання . Головна мета дошкільної освіти на сучасному етапі – розвиток дитини як особистості, що передбачає турботу про її здоров’я, духовне й соціальне благополуччя, розвиток та реалізацію творчих здібностей; це важливий етап становлення людини, коли формується вміння мислити, свідомо сприймати навколишній світ і самого себе, спілкуватися з іншими людьми.

У Фастівському районі функціонує 8 дошкільних навчальних закладів, 3 дошкільних навчальних заклади – у складі НВО. У 2016/2017 навчальному році кількість вихованців ДНЗ району становила 699 дітей, що, на жаль, не задовольняло всієї потреби. Тому можна зробити висновок, що існуюча мережа дошкільних навчальних закладів не є такою, що цілком реалізує право дітей на отримання дошкільної освіти. З метою вирішення цієї проблеми, було відкрито 3 групи з короткотривалим перебуванням дітей на базі Борівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Борівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 1 група з короткотривалим перебуванням дітей на базі Мотовилівськослобідської ЗОШ І-ІІ ступенів, а також 2 групи у Яхнівському та Червоненському НВК. Триває реорганізація Дідівщинської ЗОШ в НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок». Варто зазначити, що саме у 2016 році Яхнівську та Червоненську ЗОШ було реорганізовано в навчально-виховні комплекси «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок», що, безперечно, є одним із здобутків минулого навчального року та сприятиме не лише збільшенню відсотка дітей, охоплених дошкільною освітою, а й забезпеченню кожної дитини якісною та доступною дошкільною освітою.

Для реалізації принципу наступності між дошкільною освітою і початковою школою, формування готовності дитини до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі вирішується питання охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку шляхом функціонування гуртків підготовки до школи при загальноосвітніх навчальних закладах. Діти 5-річного віку в нашому районі дошкільною освітою охоплені стовідсотково.

Наступний етап у розвитку дитини – здобуття загальної середньої освіти, адже саме в школі відбувається становлення молодої людини, формування її світогляду, життєвої позиції, ідеалів та принципів. Першочергове завдання сучасної школи – різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, що прагне до самовдосконалення, навчання та самореалізації впродовж усього життя.

У 2016/2017 навчальному році у 22 загальноосвітніх навчальних закладах району навчалося 3366 учнів. Зазначу, що впродовж останніх 11 років кількість школярів у районі постійно знижується, внаслідок чого зменшується кількість класів та їхня середня наповнюваність. Отже, враховуючи складну демографічну ситуацію в нашому районі, одним з найбільш актуальних питань сьогодення є формування оптимальної мережі навчальних закладів для забезпечення права учнів на повну загальну середню освіту та рівного доступу до якісної освіти, створення конкурентного навчального середовища. І саме створення опорних шкіл, основи функціонування яких було визначено українським урядом у 2016 році, є шляхом вирішення цього питання. Минулий навчальний рік став знаменним для освітньої галузі нашого району зокрема і завдяки створенню двох опорних навчальних закладів – Опорного загальноосвітнього навчального закладу Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з філією Скригалівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та Опорного загальноосвітнього навчального закладу Пилипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» з філією Червоненський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок». В ОЗНЗ Веприцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів вже обладнано сучасний кабінет хімії та біології. Учні та педагоги 1-го класу ОЗНЗ Пилипівського НВК та ОЗНЗ Веприцької ЗОШ у 2017/2018 навчальному році будуть залучені до апробації нового Державного стандарту початкової загальної освіти, спрямованого на втілення ідей Концепції «Нова українська школа».

У 2016/2017 навчальному році було отримано шкільний автобус для Опорного загальноосвітнього навчального закладу Веприцької ЗОШ. Таким чином, автопарк відділу освіти складають 11 шкільних автобусів, що забезпечують доїзд дітей та педагогів, які проживають за межами пішохідної доступності, відповідно до ОЗНЗ Веприцької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Борівської, Дідівщинської, Півнянської, Кожанської, Фастівецької, Триліської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Фастівецького ДНЗ «Барвінок», Триліського ДНЗ «Ялинка», Томашівського, Великомотовилівського НВО, ОЗНЗ Пилипівського НВК, Малоснітинського ДНЗ «Веселка». Всі автобуси пройшли технічний огляд та страхування, забезпечені пальним.

Варто зазначити, що важливою умовою для формування всебічно розвиненої людини, виховання моральності, національної та громадянської свідомості, набуття юними громадянами додаткових знань, умінь і навичок є робота позашкільної освітньої ланки . Центром позашкільної освіти в районі є Фастівський районний еколого-етнографічний центр. З метою реалізації творчих здібностей дітей, у 2016/2017 навчальному році у ФРЕЕЦ функціонувало 15 гуртків, роботою в яких було охоплено 320 учнів, що становить 9,5 % від загальної кількості учнів.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці ФРЕЕЦ постійно беруть участь у різноманітних конкурсах, турнірах, фестивалях, вікторинах. Є і переможці та призери обласних та всеукраїнських етапів. Так, з 25 заходів обласного та всеукраїнського рівнів вихованці ФРЕЕЦ стали переможцями та призерами в 15 заходах.

Покращилася результативність участі учнів Фастівського району у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. У ньому взяв участь 41 учень, призерами стали 11 учнів із 4-х навчальних закладів (Борівської, Дорогинської, Триліської ЗОШ І-ІІІ ступенів, ОЗНЗ Веприцької ЗОШ І-ІІІ ступенів).

Школа є успішною, якщо в ній працюють успішні вчителі, адже педагог – це центральна постать освітнього процесу, бо саме на нього покладено забезпечення високого рівня якості освіти. У 2016/2017 навчальному році педагогічними кадрами були забезпечені всі загальноосвітні навчальні заклади. В них працювало 364 педагогічні працівники, з них працюючих пенсіонерів – 97 осіб, що становило 26,6 % від загальної кількості педагогічних працівників.

У 2016/2017 навчальному році атестаційною комісією відділу освіти атестовано 108 педпрацівників, із них:

1. Присвоєно категорію:

- 9 тарифний розряд – 14;

- 10 тарифний розряд – 4;

- «спеціаліст ІІ категорії» - 14;

- «спеціаліст І категорії» - 11;

- «спеціаліст вищої категорії» - 7.

2. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії:

- 9 тарифний розряд – 3;

- 10 тарифний розряд – 1;

- «спеціаліст ІІ категорії» - 2;

- «спеціаліст І категорії» - 6;

- «спеціаліст вищої категорії» - 40.

3. Присвоєно педагогічне звання:

- «старший учитель» - 9;

- «вчитель-методист» - 1;

- «керівник гуртка-методист» - 1.

4. Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню:

- «старший учитель» - 24;

- «вчитель-методист» - 2.

5. Відповідає займаній посаді бібліотекаря – 2.

Ведеться відповідна робота щодо соціального захисту педагогічних працівників: заборгованість з виплати заробітної плати відсутня, вчасно виплачуються надбавки за вислугу років, класне керівництво, перевірку зошитів.

Науково-методична робота в районі підпорядкована реалізації основних завдань методичної роботи з педагогічними працівниками, що здійснюється через такі основні форми: методична рада, районні методичні об'єднання всіх категорій педагогічних працівників, семінари керівників навчальних закладів, заступників директорів з навчальної та виховної роботи, «Школа молодого вчителя», день методичної допомоги, професійні конкурси "Учитель року ", конкурс творчих проектів з організації навчально-виховної роботи, педагогічні конференції, педагогічні читання тощо - і все це спрямовано на науково-теоретичну, методичну і професійну підготовку педагогічних кадрів. Належну науково-теоретичну та методичну підготовку педагогічних кадрів у районі в минулому навчальному році забезпечували 20 районних методичних об’єднань, 5 шкіл педагогічної майстерності, 1 школа передового педагогічного досвіду, 3 динамічні групи, 3 районні творчі групи, 36 консультаційних пунктів для вчителів; було проведено 20 семінарів-практикумів, 6 психолого-педагогічних семінарів, 2 майстер-класи.

Важливим питанням, пов'язаним з атестацією педагогічних працівників, є своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів. У 2016/2017 році курси підвищення кваліфікації пройшли 100% вчителів від замовлення.

Влітку 2017 року було проведено конкурсний відбір на заміщення вакантних керівних посад в окремих навчальних закладах району, за результатами якого призначено директорів Мотовилівськослобідської ЗОШ І-ІІ ступенів, Яхнівського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок», а також завідувача Кожанського ДНЗ «Казка».

Науково-методична робота району та навчально-виховний процес спирається на досягнення практичної психології в системі освіти. Робота психологічної служби району була направлена на удосконалення системи організації діяльності служби, розширення методичної бази, узагальнення і розповсюдження передового досвіду роботи практичних психологів. У навчальних закладах району налічується 6 практичних психологів та 8 соціальних педагогів. Функціонує районна психолого-медико-педагогічна консультація.

Особлива увага приділяється створенню умов навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Діти і підлітки, які за станом здоров’я не могли відвідувати навчальні заклади, мали можливість здобувати освіту за індивідуальними навчальними планами та програмами. У 2016/2017 навчальному році таких дітей було 29. З метою забезпечення розвитку мережі навчальних закладів з інклюзивним навчанням та вихованням, інклюзивною освітою в минулому навчальному році було охоплено 2 дитини в ОЗНЗ Веприцькій ЗОШ І-ІІІ ст., 1 дитина в Малоснітинській ЗОШ І-ІІІ ст., 1 дитина у Фастівецькій ЗОШ І-ІІІ ст.

Невід’ємною складовою частиною роботи щодо поліпшення та збереження здоров’я дітей та підлітків є збалансоване та раціональне харчування. У 2016/2017 навчальному році харчування дітей Фастівського району було організоване відповідно до «Програми дитячого харчування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Фастівського району на 2016-2020 роки».

З метою організації змістовного дозвілля школярів у період літніх канікул та активізації їх зацікавленості до вивчення англійської мови, в червні 2017 року на базі 12 навчальних закладів району функціонували мовні табори, роботою в яких було охоплено 390 дітей.

Як завжди, напередодні нового навчального року актуальним є питання забезпечення учнів Фастівщини підручниками. Школярі навчальних закладів району 1-х, 2-х, 3-х, 5-х, 6-х, 8-х, 10-х, 11-х класів забезпечені підручниками стовідсотково, крім підручників, необхідних для вивчення предметів профільного рівня. До початку нового навчального року будуть забезпечені підручниками учні 4-х, 7-х, 9-х класів.

Окремо зупинюсь на питанні підготовки закладів освіти Фастівщини до нового навчального року. У період із 7 по 11 серпня було проведено комісійні обстеження навчальних закладів, за результатами яких встановлено, що в усіх навчальних закладах району проведені поточні ремонтні роботи внутрішніх приміщень, класних кімнат, впорядковано території закладів освіти. Проведено капітальний ремонт внутрішніх вбиралень у Великоснітинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, поточний ремонт підлоги в ОЗНЗ Веприцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, поточний ремонт будівлі Дорогинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, поточний ремонт асфальтового покриття біля Мотовилівської ЗОШ І-ІІ ступенів, здійснено заміну дверей в Кожанській ЗОШ І-ІІ ступенів. Здійснено поточний ремонт системи опалення Мотовилівськослобідської ЗОШ І-ІІ ступенів, встановлено пожежну сигналізацію в Томашівському НВО, охоронну сигналізацію – в Дорогинській ЗОШ. Дозвольте подякувати за підготовку навчальних закладів нашого району до нового навчального року Фастівській районній державній адміністрації, районній раді, керівникам навчальних закладів, педагогічним колективам, батькам, головам сільських та селищних рад, благодійникам та меценатам.

Звичайно, на початку нового навчального року маємо цілий ряд пріоритетних, але поки що проблемних питань, серед них зокрема:

- модернізація закладів освіти, відповідно до потреб населення;

- повне забезпечення навчальних закладів навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійними системами;

- зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

- збільшення відсотку охоплення дітей старшого дошкільного віку організованими формами дошкільної освіти;

- модернізація та розвиток позашкільної освіти району, збереження вже існуючої мережі гуртків, забезпечення оптимальних матеріально-технічних умов для максимального охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою.

Щиро вірю, що разом, спільними зусиллями, ми зможемо реалізувати всі вищезазначені та багато інших освітянських завдань.

Дорогі колеги!Дозвольте привітати вас з початком нового навчального року, побажати вам творчого натхнення, мудрості та виваженості, міцного здоров’я, терпіння, безмежної енергії та креативу! А ще в цей непростий для нашої Батьківщини час бажаю всім нам миру! Пам’ятаймо, що наше з вами головне завдання і спільна мета – не лише дати дітям знання, а й виховати справжніх особистостей, патріотів, інноваторів. Дякую всім за увагу! Зі святом вас!

Кiлькiсть переглядiв: 577

Коментарi