• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Розширена педагогічна рада

1. ДОПОВІДЬ НАЧАЛЬНИКА

ВІДДІЛУ ОСВІТИ РУДАКІВСЬКОЇ О.Й.

Шановні присутні!

Традиційно склалося, що напередодні нового навчального року в педагогічних колективах нашої держави проводяться серпневі педагогічні ради, завдання яких полягає в тому, щоб визначити пріоритетні напрямки роботи по виконанню державної програми розвитку освіти, реалізації державної політики в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, проаналізувати підсумки роботи за минулий навчальний рік, відзначити досягнення, позитивне в роботі педагогічних колективів, а разом з тим загострити увагу на труднощах в роботі, намітити шляхи вирішення проблем, що стоять сьогодні перед педагогічними колективами району.

Часи змінюються, і ми змінюємося, а разом із нами змінюється школа. Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та д ержави. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу. Пріоритетна мета української системи освіти – створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. А це можливо лише за умови якісної освіти.

Освітня стратегія району спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку системи освіти, впровадження в життя освітніх реформ держави.

Аналізуючи підсумки минулого навчального року, можемо засвідчити, що за підтримки районної державної адміністрації, районної ради, у співпраці з органами місцевого самоврядування, батьківською громадськістю нам вдалося не лише забезпечити стабільну роботу галузі, а й зробити реальні кроки щодо модернізації багатьох освітніх ланок.

Почнемо з дошкільного виховання. Головна мета дошкільної освіти на сучасному етапі – розвиток дитини як особистості, що передбачає турботу про її здоров'я, духовне й соціальне благополуччя, це важливий етап становлення людини, коли формується вміння мислити, свідомо сприймати навколишній світ і самого себе, спілкуватися з іншими людьми.

В районі функціонує 8 дошкільних навчальних закладів та 3 у складі НВО. Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою становить 48% а потреба ще більша.

Охоплення дітей дошкільною освітою залишається проблемою в районі. Існуюча мережа дошкільних закладів не в повній мірі задовольняє право дітей на отримання дошкільної освіти. З цією метою планується відкриття 3 груп з короткотерміновим перебуванням дітей дошкільного віку на базі Борівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Борівської ЗОШ І-ІІ ст. та 1 групи на базі Червонянської ЗОШ І-ІІІ ст. .

Для реалізації принципу наступності між дошкільною освітою і початковою школою, формування готовності дитини до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі вирішується питання охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку шляхом функціонування гуртків підготовка до школи при загальноосвітніх навчальних закладах. Діти 5-річного віку 100% охоплені дошкільною освітою.

Всі дошкільні навчальні заклади забезпечені кадрами. У них працює 44 педагогічних працівників.

У районі ведеться робота не тільки з питання збільшення відсотка дітей охоплених дошкільною освітою, а й забезпечення якісної і доступної дошкільної освіти кожній дитині.

Наступний етап у розвитку дитини як особистості покладається на школу. Саме тут відбувається становлення молодої людини, формування її світогляду, життєвих позицій, ідеалів та принципів. І першочергове завдання сучасної школи - це забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку кожного учня.

Особлива увага приділяється створенню умов навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Діти і підлітки, які за станом здоров’я не могли відвідувати навчальні заклади, мали можливість здобувати освіту за індивідуальними навчальними планами та програмами На кінець 2015/2016 навчального року таких дітей було 22. На даний час вивчається питання щодо розширення практики інклюзивного навчання в школах району для учнів, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. В зв’язку з обмеженим фінансуванням, залишається проблемою введення більшої кількості ставок помічника вчителя для таких дітей, на сьогодні таких ставок налічується 2 – у Фастівецькій та Веприцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

В районі функціонує 22 загальноосвітніх навчальних заклади. У 2015/2016 н.р. у 238 класах навчалося 3282 учня. Середня наповнюваність учнів у класах складала 13,8 (найбільша середня наповнюваність у Борівській ЗОШ І-ІІІ ст. – 24; найменша у Малополовецькій ЗОШ І-ІІІ ст. – 6,4; Червонянській ЗОШ І-ІІІ ст. – 6,2; Яхнівській ЗОШ І-ІІІ ст. – 6,6; Скригалівській ЗОШ І-ІІ ст. – 6,7). Зазначу, що впродовж останніх 10-ти років в районі спостерігається тенденція до зниження кількості школярів, починаючи з 2005/2006 н.р.(3974 учні) кількість школярів у районі знизилась на 17,4%. Внаслідок загального зменшення кількості дітей зменшилася кількість класів та їхня середня наповнюваність, збільшилася кількість загальноосвітніх навчальних закладів із малою чисельністю учнів, що привело до скорочення педагогічного навантаження вчителів. Найбільш гостро ця ситуація позначилася на сільських школах. Зменшення середньої наповнюваності класів, призводить до значного підвищення вартості утримання одного учня. А це в свою чергу не дозволяє спрямовувати кошти на розвиток, а тільки на забезпечення заробітної плати та оплату енергоносіїв.

Відповідно до демографічної ситуації у 9-ти ЗНЗ району функціонувало 22 класи із наповнюваністю менше 5 учнів (Кожанська ЗОШ І-ІІІ ст.- 1, Дідівщинська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1, Дорогинська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1, Малополовецька ЗОШ І-ІІІ ст.- 2, Томашівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» - 5, Червонянська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1, Яхнівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 6, Мотовилівськослобідська ЗОШ І-ІІ ст. – 2, Скригалівська ЗОШ І-ІІ ст. - 3).

В районі організовано підвіз дітей та педагогів, які проживають за межами пішохідної доступності до 10 навчальних закладів шкільними автобусами ( до Борівської, Дідівщинської, Півнянської, Пилипівської, Кожанської, Фастівецької, Томашівської, Триліської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великомотовилівського НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Малоснітинського ДНЗ «Веселка») та рейсовими автобусами. Хоча виникають труднощі при використанні шкільних автобусів, а саме: технічне обслуговування автобусів, забезпечення пальним.

Одне із найбільш актуальних питань сьогодення – формування оптимальної мережі навчальних закладів для забезпечення права учнів на повну загальну середню освіту та рівного доступу до якісної освіти. У поточному році було внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів, якими затверджено положення про освітній округ. У нього внесені такі ключові поняття, як «Опорна школа», «Філії». Передбачається, що буде одна юридична особа, - опорна школа, до складу якої ввійдуть філії. Опорні загальноосвітні навчальні заклади будуть оснащені сучасною матеріально-технічною базою, зокрема, кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням тощо.

Мета одна: наповнити класи, наповнити опорні школи і створити конкурентне навчальне середовище. Не може бути конкуренції в класі, де два, три або навіть сім учнів. Учителі чудово знають: не можна значну частину педагогічних методик реалізувати у таких умовах.

Єдиний зараз шлях переконати громадськість у тому, що треба оптимізовувати мережу, - це показати кращу школу, сильніших учителів і кращі умови для кожного учня. І тоді батьки і діти самі зрозуміють, що це не просто установа, де отримують папірець про здобуття середньої освіти, а навчальна установа, яка дає знання і можливість потім вступити до вищого навчального закладу.

У контексті реалізації першочергових завдань децентралізації влади в галузі «Освіта» є оптимізація освітньої мережі із 01 вересня 2016 року:

- реорганізація Червонянської та Яхнівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у загальноосвітні школи І-ІІ ступенів відповідно до рішення районної ради.

Літо – це не лише пора канікул та відпусток, а це час коли йде підготовка навчальних закладів до нового навчального року. До початку навчального року заклади освіти району підготовлені. Проведені ремонтні роботи внутрішніх приміщень, класних кімнат, відремонтовано частину даху у Фастівецькій та Малоснітинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, проведено поточний ремонт східців Великомотовилівського НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок», замінено 19 вікон у Оленівському НВО «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» та 7 вікон у Великоснітинському ДНЗ «Сонечко», замінено паркан Борівської ЗОШ І-ІІІ ст., проведено капітальний ремонт внутрішніх вбиралень Веприцької та Дорогинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Дозвольте подякувати за підготовку навчальних закладів керівникам навчальних закладів, педагогічним колективам, батькам, головам сільських та селищних рад, спонсорам.

Важливою умовою формування всебічно розвиненої людини, виховання моральності, національної і громадянської свідомості, набуття додаткових знань, умінь, навичок є виховна робота та позашкільне навчання і виховання.

Центром позашкільної освіти у районі є Фастівський районний еколого-етнографічний центр. З метою реалізації творчих здібностей у ФРЕЕЦ функціонувало 6 гуртків. Гуpтковою pоботою охоплено 126 учнів, що становить 3,9 % вiд загальної кiлькостi учнiв.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці ФРЕЕЦ постійно беруть участь у різноманітних конкурсах, турнірах, фестивалях, вікторинах. Є і переможці та призери обласних та Всеукраїнських конкурсів.

У ІІІ обласному етапі олімпіад взяв участь 61 учень району. 8 учнів із

Борівської, Веприцької, Дорогинської ЗОШ І-ІІІ ступенів посіли призові місця в обласних етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Педагогічними кадрами забезпечені всі загальноосвітні навчальні заклади. В них працює 449 педагогічних працівників, з них працюючих пенсіонерів – 102 осіб, що становить 22,7 % від загальної кількості педагогічних працівників.

В 2015/2016 навчальному році атестаційною комісією відділу освіти атестовано 97 педпрацівників, із них: атестовано: відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» - 9, «спеціаліст вищої категорії» - 27, відповідає раніше встановленому 8 тарифному розряду – 2, 9 тарифному розряду – 1; присвоєно: кваліфікаційну категорію: «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії» - 8, «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії» - 7, «спеціаліст вищої категорії» - 6, встановлено 9 тарифний розряд – 1. Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню: «старший учитель» - 19, «вчитель-методист» 2. Присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» - 4, «вчитель-методист» - 1.

Ведеться відповідна робота щодо соціального захисту педагогічних працівників: заборгованість з виплати заробітної плати відсутня, вчасно виплачуються надбавки за вислугу років, класне керівництво, перевірку зошитів.

Науково-методична робота в районі підпорядкована реалізації основних завдань методичної роботи з педагогічними працівниками, що здійснюється через такі основні форми: методична рада, районні методичні об'єднання всіх категорій педагогічних працівників, семінари керівників навчальних закладів, заступників директорів з навчальної та виховної роботи, «Школа молодого вчителя», день методичної допомоги, професійні конкурси "Учитель року ", конкурс творчих проектів з організації навчально-виховної роботи, педагогічні конференції, педагогічні читання тощо - і все це спрямовано на науково-теоретичну, методичну і професійну підготовку педагогічних кадрів.

Належну науково-теоретичну та методичну підготовку педагогічних кадрів забезпечують 20 районних методичних об’єднання.

Важливим питанням, пов'язаним з атестацією педагогічних працівників, є своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів. У 2015 році курси підвищення кваліфікації пройшли 100% вчителів від замовлення.

Науково-методична робота району та навчально-виховний процес спирається на досягнення практичної психології в системі освіти.

Робота психологічної служби району була направлена на удосконалення системи організації діяльності служби, розширення методичної бази, узагальнення і розповсюдження передового досвіду роботи практичних психологів. У навчальних закладах району налічується 12 психологів та 9 соціальних педагогів.

При надходженні із сервісно-ресурсного центру підручники будуть роздані у загальноосвітні навчальні заклади. Учні 1-х класів – забезпечені підручниками на 100%, 2-х- 87%, 3-х – 96%, 4-9-х класів забезпечені підручниками на 100%, 10-11х – 100%, крім підручників необхідних для вивчення предметів профільного рівня.

Невід’ємною складовою частиною роботи щодо поліпшення та збереження здоров’я дітей та підлітків є їх харчування та оздоровлення. У 2015/2016 навчальному році харчування дітей Фастівського району організовувалося відповідно до «Програми дитячого харчування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Фастівського району на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Фастівської районної ради № 03-03-VII від 25.02.2016.

Влітку 2016 року на базі Мотовилівської ЗОШ І-ІІ ст. функціонував пришкільний табір з денним перебуванням, в якому відпочило 30 дітей, з них багатодітних – 18, позбавлених батьківського піклування – 1, діти учасників АТО – 4, діти з сімей що опинилися в складних життєвих ситуаціях - 2. Протягом червня на базі загальноосвітніх навчальних закладів функціонувало 20 мовних таборів, в яких було задіяно 435 учнів.

Звичайно, багато ще питань потребують детальної предметної розмови.

Серед основних пріоритетних напрямків роботи відділу освіти, навчальних закладів району є :

· Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави.

  • Модернізація мережі закладів освіти відповідно до потреб населення.
  • Повне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійними системами для підтримки навчально-виховного процесу, бібліотечної справи та управлінської діяльності керівників установ.
  • Забезпечення надійного, безперебійного підвезення дітей та вчителів до закладів освіти сільської місцевості та в зворотному напрямку шкільними автобусами.
  • Виявлення та підтримка обдарованої молоді.
  • Поліпшення соціально-економічного становища педагогів, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності.
  • Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів району
  • та багато інших

Сподіваємося, що разом ми зможемо реалізувати всі наші освітянські завдання.

ДОРОГІ КОЛЕГИ!

Вітаю всіх присутніх з початком нового навчального року. Зичу всім здоров’я, творчого натхнення, виваженості, мудрості у розв’язанні усіх проблем роботи закладів освіти. Щиро бажаю Вам у новому навчальному році талановитих учнів, мудрих колег та толерантних керівників. А ще у цей складний для нашої держави час бажаю всім миру ! Разом ми зможемо здолати всі труднощі та перешкоди. Вітаю всіх присутніх з новим навчальним роком!

2. ВИСТУПИ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ

Дошкільне виховання в системі сучасної освіти

Дошкільна освіта - це рівень освіти, який дитина здобуває у дитячому дошкільному закладі, сім'ї або за допомогою фізичної особи в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння Базового компонента дошкільної освіти, який передбачає: формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини; виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини; розвиток потреби реалізації власних творчих здібностей. Сучасні погляди на дошкільне виховання викладені в Концепції дошкільного виховання в Україні. Дошкільне виховання ставить за мету формування основ духовності особистості в період найбільшої емоційної чутливості дитини. Орієнтація на загальнолюдські цінності полягає у формуванні в дітей розуміння притаманних людству моральних та етичних норм: доброти, чуйності, милосердя, справедливості, толерантного ставлення до людей різних національностей; максимальному пристосуванні до природи дитини, до її вікових та індивідуальних особливостей. Відповідно до перелічених завдань та принципів Концепція визначає способи їх реалізації в умовах родини й дошкільних закладів.

Зміст дошкільної освіти зорієнтовано на цінності й інтереси дитини з урахуванням її вікових можливостей.

Головною метою Борівського дошкільногого навчального закладу №2 ,,Віночок” є забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти :

1. Розвиток соціальної компетентності дошкільника.

2. Формування працелюбності як важливої якості ранньої соціалізації дошкільників.

3.Удосконалення роботи закладу щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій.

З метою поліпшення якості освіти вихователі використовують інноваційні технології – програму “Lego Education” та технологію Л.Шелестової ,,Техніка раннього читання”

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з батьками, залучаючи їх до педагогічного процесу, надаючи методичну і консультативну допомогу. В дитячому садочку разом з батьками проводяться спортивні змагання, родинні свята, дні іменинника, святкові ранки. Рідна історія — джерело патріотичного виховання. Вивчення її пробуджує, в дітей інтерес до минулого свого народу, духовність, історичну пам'ять. Ознайомлення дітей із змістом та мотивацію державних та етнічних символів формує почуття належності до Батьківщини, гордості за свій народ. Специфічним носієм національної культури є фольклор, національне мистецтво, родинно- побутова культура, народні традиції та обряди. З цієї скарбниці відбирається найбільш доступне й зрозуміле дітям і використовується відповідно до сучасних конкретних обставин. Універсальний засіб виховання — гра та іграшка. Гру використову ють як невимушений засіб залучення дітей до народних звичаїв та традицій.Гра та іграшка водночас вводять дітей і в сучасне життя, сприяють досягненню сфери людських взаємин, формуванню життєвого досвіду в доступних дошкільнику формах. Завдяки активній діяльності батьків дошкільного навчального закладу, матеріально-технічна база дитячого садка у 2015-2016 році значно покращилась. Було придбано ігрове обладнання, канцтовари та методичну літературу. Але є труднощі, які необхідно вирішувати: ремонт та відбудова прогулянкових павільйонів, поступова заміна дитячих меблів у групах.

Дошкільні заклади мають чимало переваг для всебічного гармонійного розвитку дошкільника. Вони є початковою ланкою системи безперервної освіти в Україні і забезпечують полегшене входження дитини в різні життєві соціальні осередки, в тому числі в шкільний колектив. Цим позначається демократичний підхід, за яким сім'я має вибір і водночас несе відповідальність за виховання дитини.

Для поліпшення якості освіти необхідно забезпечувати в дошкільних закладах освіти належні умови для навчання та виховання дітей; організувати роботу щодо створення груп короткотривалого перебування дітей дошкільного віку на базі загальноосвітніх навчальних закладах в тих селищах, де є потреба; поліпшити фінансування дошкільних закладів і матеріально-технічну баз

Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи

Удитинстві закладається

людський корінь.

Жодної людської рисочки

природа не відшліфовує

- вона закладає ,

а відшліфовувати нам-батькам,

педагогам, суспільству.

В.О.Сухомлинський

Надто складно передбачити майбутнє наших дітей, покладаючи на школу завдання забезпечити їх знаннями на все життя. Нестабільність світу, інтенсивність соціально-економічних і технологічних змін зумовлюють потребу вчитися впродовж життя. Тому в сучасній школі на перший план ставиться не накопичення дитиною інформації, а засвоєння нею інтелектуальних технік, які є складовими культури і невід’ємною частиною змісту освіти. Епіцентром у навчанні має бути інтерес, розвиток пізнавальної активності школярів, формування в них позитивного ставлення до процесу і результатів своєї праці

Ключовою фігурою у впровадженні оновлених цілей і змісту початкової освіти залишається учитель. Від його творчої активності на уроці, вміння міркувати, обґрунтовувати свої думки, спілкуватися з учнями залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.

Початкова освіта поступово стає діяльнішою, творчою як для вчителів, так і для учнів. В центрі уваги сучасної початкової школи – учень з його обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями.

У молодшому шкільному віці при правильному вихованні закладаються основи майбутньої особистості. Нові стосунки з дорослими (вчителями) і однолітками, включення в єдину систему колективів , включення в новий вид діяльності (вчення) - все це вирішальним чином позначається на формуванні та закріпленні пової системи відносин до людей, колективу, формує характер, волю. Відбувається становлення дитини як особистості, закладається її суспільна спрямованість, формуються навички соціальної поведінки та інші загальнолюдські цінності.

Краса держави – людина, особистість. Це розуміють і педагоги початкових класів Борівської ЗОШ І-ІІ ст. А як виховати людину, в якої бажання вчитися залишиться на все життя? Як зробити так, щоб маленькі громадяни нашої держави, закінчивши школу, згадували про неї як про місце, де вони вчилися вирішувати проблеми, які ставить перед ними життя? Ці питання ставлять і вирішують вчителі початкових класів, зокрема вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист Виговська Т.М., для якої процес навчання – творчість, що повинна приносити задоволення всім, хто причетний до неї. Вчитель постійно вдосконалює свою професійну майстерність, має навички комп’ютерної грамотності, розуміє нові моделі навчальної програми, оновлює предметні і тематичні знання, опановує нові підходи до навчання і викладання. Створила блог автор програм, проводить майстер-класи, відкриті уроки для вчителів школи та району, консультації. Розширює психолого-педагогічні знання та вдосконалює професійні вміння в побудові навчально-виховного процесу, створює інноваційний простір для формування інтелектуальної, соціально активної, творчої особистості, що володіє необхідними для самовизначення та успішної самореалізації ключовими та предметними компетентностями.

У наш час у початковій школі формується сучасна особистість, що орієнтується в інформаційному просторі. Трегер С.Л.. вчитель початкових класів, вчитель І кваліфікаційної категорії, впродовж 2015/2016 н.р. впроваджувала модель навчання «1 учень – 1 комп'ютер» ( 30 учнів- 30 комп’ютерів). Предметом інновації є методика використання шкільних нетбуків у навчально-виховному процесі на уроках з різних предметів та в позаурочній дяльності в межах науково-педагогічного проекту «1 учень - 1 комп'ютер». Результатами впровадження цієї моделі є побудована інфраструктура : придбане та налагоджене обладнання, створення системи технічної підтримки (підключення до мережі Інтернет, встановлення необхідного програмового забезпечення),зберігання та зарядка нетбуків, обладнаний клас. Учні мають навички роботи з нетбуками, працюють у програмах, з електронними тренажерами, вміють складати презентації, добре володіють теоретичними знаннями курсу «Інформатика» завдяки використанню персональних комп’ютерів .

Усі педагоги школи працюють над формуванням духовного світу дітей, духовності як провідної якості особистості, що є найголовнішим завданням освіти і виховання. Сьогодні ми спостерігаємо серед дітей і молоді зниження рівня духовності, що пояснюється, з одного боку, кризовими тенденціями в суспільстві, а з іншого – несформованістю в молоді ціннісного ставлення до освіти та власного інтелектуального розвитку.

Найважливіше завдання вчителя у вирішенні проблеми духовно-морального виховання полягає у формуванні людини-патріота, людини-громадянина. Уже учень початкової школи повинен глибоко усвідомлювати, що наша Батьківщина – це Україна. Діти знають все про свою рідну землю, про її звичаї, традиції, національну та державну символіку, минуле та сучасне свого краю.

Одним із основних завдань сучасної школи, вважають педагоги, є формування у дітей загальнолюдських духовних цінностей та орієнтирів. Серед них – доброта, любов до ближніх, повага до навколишніх. Сьогодні стає очевидним, що будь-які порушення або відсутність культури поведінки, її моральних норм, негативно відбиваються на моральному та емоційному стані суспільства, його фізичному та психічному здоров`ї.

Хоча провідна діяльність молодших школярів - вчення, важливе місце у роботі вчителів займає гра. Колективні ігри сприяють згуртуванню колективу. Гра створює особливого роду практику в поведінці дитини і таким чином сприяє формуванню ланцюгових якостей особистості. Велике виховне значення для молодших школярів має усвідомлення необхідності праці як основної форми життєдіяльності, розуміння, що Людина – це частина Природи.

Використовуючи в роботі розмаїття інноваційних педагогічних технологій, вчителі початкових класів пам’ятають: актуальною і гострою залишається проблема збереження здоров’я молодших школярів. Насамперед фактор збереження здоров’я школярів повинен стати головним критерієм якості всіх існуючих педагогічних систем, технологій, методів і форм роботи зі школярами. На жаль, нестабільність економічної, політичної та ціннісної сфер нашого суспільства є джерелом стресогенних факторів, що впливають на особистість. Суттєвим джерелом стресу для дітей є впровадження раннього навчання, надмірне захоплення батьками розвитком дитини в різних сферах, недотримання режиму дня, шкільне перевантаження.

У системі початкової освіти сьогодні відбуваються радикальні масштабні інновації. Новий Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою КМУ № 462 від 20.04.2011 р., несе в собі потужний реформаторський зміст. Освітня державна політика передбачає реалізацію компетентнісного підходу як інноваційного засобу модернізації початкової освіти й досягнення якісно нового результату навчально-виховного процесу з урахуванням пріоритету соціалізації особистості молодшого школяра. І ось новий етап – оновлення і розвантаження програм для початкових класів. 4 серпня колегія МОН ухвалила 13 оновлених програм для початкової школи (1–4 класів). Вони будуть чинними вже з 1 вересня. Тепер учителі самі визначатимуть кількість годин на вивчення кожної теми. Ця новація покликана зробити навчальний процес логічнішим та дати більшу свободу викладачеві для творчості, фантазії, оскільки кожен клас має індивідуальні особливості.

Програми синхронізуватимуться із віковими особливостями дітей.

Загалом зміни були внесені до предметів з української мови, літературного читання, математики, інформатики, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, трудового навчання, фізичної культури, іноземних мов, природознавства, основ здоров’я. В оновленнях програм не буде найбільш травматичних для дітей підходів у навчанні. Учні початкових класів не читатимуть на швидкість, не здаватимуть нормативів на фізкультурі, писатимуть олівцем. Учитель не використовуватиме червону пасту. Вирішується питання про оцінювання знань, конфіденційність оцінок.

Розвантаження та оновлення програм відбувається у відповідності до чинного Державного стандарту початкової освіти. Водночас це оновлення є лише першим кроком. Невдовзі МОН презентує концепцію «нової української школи». Передбачені нею зміни будуть системно запроваджуватись з 2018 року.

"Не можна скочуватися в крайність, коли батьки диктують вчителеві, як навчати дітей, тому що кожен має займатися своєю справою. Але займатися своєю справою треба професійно і кваліфіковано,»– зауважила Лілія Гриневич.

Як ці зміни позначаться на роботі вчителя, як це вплине на знання учнів? Чи будуть позитивними ці зміни? Покаже час. А поки що оновлені програми не відповідають наявним підручникам, і це викличе певні труднощі. Нові підручники відсутні, в тому числі електронні. Хоча існує думка, що вчитель вивчає не підручник, а дає тему, знання. Але деякі вчителі вже відчувають розгубленість перед прийдешніми змінами.

Отже, глибинний зміст самої назви "початкова школа", "школа першого ступеня" підкреслює велику відповідальність всіх, хто причетний до організації освіти дітей, відповідальність за те, яким від самого початку буде учіння. Сприйнятливість психіки молодшого школяра, його готовність наслідувати, випробовувати себе, довіра до батьків, до вчителя, до прочитаного і почутого – все це створює унікальні можливості для виховання моральної і самостійно мислячої особистості.

Упровадження інклюзивного навчання для дітей

з особливими освітніми потребами в загальноосвітні навчальні заклади

Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав людини (Декларації ООН про права людини, Конвенцій ООН про права інвалідів, про права дитини), Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, тобто організацію для таких дітей інклюзивного навчання.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі у навчально-виховному процесі.

Так у 2015/2016 навчальному році наказом відділу освіти від 03.09.2015 № 134 «Про організацію інклюзивного навчання для дітей із особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітніх навчальних закладів Фастівського району» організовано інклюзивне навчання у Веприцькій, Великоснітинський, Дорогинській, Дідівщинській, Червонянській, Фастівецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів. У Веприцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів працювало два інклюзивних класи – 2-й і 3-й (для дитини із затримкою психічного розвитку та для дитини з вадами опорно-рухового апарату).

Одним зі способів подолання бар’єрів і надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами є залучення додаткових спеціалістів, зокрема асистентів учителів. У Веприцькій ЗОШ І-ІІІ ст. працює асистент учителя в класі, де навчається дитина з вадами опорно-рухового апарату.

В рамках реформування системи освіти, а саме, створення освітніх округів, у 2016 році державою передбачено фінансову підтримку громадам на створення в опорних школах сучасної навчально-матеріальної бази та придбання шкільних автобусів для підвезення дітей. Окрім того, опорні школи отримають ресурси для ремонту приміщень, розвитку матеріально-технічної бази, оновлення навчального обладнання, використання інформаційно-комп'ютерних технологій. Опорна школа має бути сучасною і доступною для всіх учнів громади незалежно від стану здоров'я, можливостей та інших потреб дитини. А як же права інших особливих дітей, адже батьки обрали навчання не в опорній школі, а в іншій – меншій сільській школі, де менша кількість учнів, де є більше можливостей охоплення увагою саме дітей з інвалідністю.

Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Ефективність навчально-виховної роботи досягається шляхом надання таким учням корекційної допомоги. Корекційно-розвиткові заняття проводяться як у першу, так і в другу половину дня вчителями-дефектологами за кваліфікацією: логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, олігофренопедагог, ортопедагог, а також практичними психологами. Практичний психолог нашої школи виконує свою частину роботи з такими дітьми добросовісно, а от є ще потреба у роботі з логопедом, дефектологом, ортопедагогом, фахівцем з лікувальної фізкультури, які не працюють саме у нашому закладі. Батьки самостійно вишукують можливості організувати роботу таких спеціалістів зі своїми дітьми, але це не завжди їм вдається.

При навчанні розумово відсталих школярів разом батьками вчителі класів з інклюзивним навчанням розділяють відповідальність за долю цих дітей, спільно навчаючи і виховуючи їх з учнями з нормою психофізичного і інтелектуального розвитку. Педагоги допомагають розумово відсталій дитині адаптува­тися в колективі однолітків, прагнуть подружити її з дітьми. У нашій школі є така дитина, вона посильно бере участь у роботі класу.

Попри велику кількість змін у законодавчих та нормативно-правових актах щодо розвитку інклюзивної освіти, практичне впровадження їх все ще не стало основним для місцевого органу управління освітою та органів місцевого самоврядування. Така ситуація спричинена, зокрема, не готовністю загальноосвітніх шкіл прийняти учнів з особливими освітніми потребами у повній мірі. Насамперед, це недостатня у навчальних закладах архітектурна доступність – у 3 класі нашої школи навчається дитина, яка пересувається на візку, вона вже починає потроху самостійно ходити, але школа недостатньо обладнана саме для неї – відсутня внутрішня вбиральня саме для таких дітей, відсутні поручні для самостійного переходу їх у їдальню, майстерню тощо; відсутнє сучасне корекційно-реабілітаційне обладнання, нема ставок корекційних педагогів, ми не маємо автобуса для підвезення учнів з фізичними обмеженнями. Зрозуміло, що подолання цих негараздів не можливе лише зусиллями лише школи, тому що вимагає чималого фінансування. Тому органам місцевої влади, відділу освіти потрібно врахувати ці недоліки під час складання бюджету на наступний рік.

Навчання учнів в умовах загальноосвітнього класу направлено перш за все на формування у дітей віри в свої власні сили, у власні можливості, оскільки життєстверджуючий тонус повсякденного життя школяра спирається перш за все на успіхи в його основній праці – навчанні.

Учні з особливими освітніми потребами нашої школи є активними учасниками позакласної роботи, яка проводиться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і спрямована на всебічний розвиток особистості, формування позитивного соціально-психологічного статусу. Вони залучаються до позашкільної роботи відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, з урахуванням їх побажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я.

Хочу додати, що робота у інклюзивному класі на якість – це тяжка праця педагога. Хочу щиро подякувати вчителям Веприцької школи, які щоденно навчають особливих дітей Давиденко Т.В., Науменко Н.С. та практичному психологу Горобець Т.В. Хотілося б, щоб такі педагоги отримували доплату за свій труд, гарантовану державою.

У 2016/2017 навчальному році організація навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами має здійснюватися з урахуванням завдань, визначених Указами Президента України, дорученнями Уряду, нормативно-правовими актами, листами Міністерства освіти і науки України.

Всі школи району, а не лише опорна, мають бути доступними для всіх дітей громади, не залежно від їх особливих потреб.

Тому, пропоную:

Ø з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти, незалежно від стану здоров’я, місця їх проживання створити належні умови для функціонування і розвитку інклюзивної освіти в районі, забезпечити достатній обсяг фінансування для впровадження інклюзивного навчання;

Ø забезпечити архітектурну доступність загальноосвітніх навчальних закладів району відповідно до потреб дітей;

Ø забезпечити навчальні заклади, що впроваджують інклюзивне навчання, транспортними засобами, відповідними навчально-методичними, наочними, дидактичними матеріалами, сучасними засобами реабілітації індивідуального та колективного призначення;

Ø сприяти тому, щоб кожна школа району стала сучасною і доступною для всіх учнів громади незалежно від стану здоров'я, можливостей та інших потреб дитини;

Ø працювати над уведенням в штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів посад корекційних педагогів відповідної спеціалізації.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ –

НЕВІДЄМНА СКЛАДОВА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. У сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними є національно-патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку. Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості.

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

§ повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);

§ участь у громадсько-політичному житті країни;

§ повага до прав людини;

§ верховенство права;

§ готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Складовою частиною національно-патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у молодої особи готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу в Збройних Силах України.

Системна організація військово-патріотичного виховання молоді має бути спрямована на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування психологічної та фізичної готовності до служби в Збройних Силах, задоволення потреби підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни.

Активізація національного та військово-патріотичного виховання учнів у Триліській ЗОШ І-ІІІ ступенів розпочалась із встановлення в 2007 році пам’ятника та присвоєння у 2012 році школі ім’я героя – випускника школи, гідронавта капітана ІІ рангу Ю.С.Коваленка, а в сучасних умовах успішно реалізовується згідно програми «Національно-патріотичне виховання на 2014-2018 роки». Відповідно до програми, в школі проводяться уроки-реквієми, фестивалі, вечори пам’яті, екскурсії. Учні школи є активними учасниками районних заходів відповідного спрямування.

У 2015 році в школі було розроблено і розпочато реалізацію проекту «Об’єднання козаків «Молода Січ»».

У рамках проекту учні школи беруть активну участь в усіх запланованих заходах. Традиційним у школі стало проведення щорічних фестивалів козацької пісні «Нащадки козацької слави» (До Дня Захисника України та українського козацтва) і патріотичної пісні «Україна – єдина країна» (до дня Соборності України).

Учні школи провели дослідження періоду козацької доби.

У процесі роботи були задіяні різні методи пошуку та дослідження: екскурсії, походи по місцях козацької слави, створення тематичних експозицій у шкільній кімнаті історії рідного краю, проведення акцій пам’яті, трудових десантів по впорядкуванню пам’ятних місць, тематичних вечорів, конференцій. Учнями школи було знайдено місця козацьких поховань та встановлених на них вже майже зруйнованих хрестів, залишки валів від укріплень фортеці.

Також учні школи беруть активну участь в акції «Діти Триліс – воїнам АТО». Актуальність даної акції визначається складним для нашої країни часом. Ми всі із занепокоєнням та великим хвилюванням стежимо за подіями, які розгортаються на Сході України. Тому учасники навчально-виховного процесу Триліської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ю.С.Коваленка з ентузіазмом провели благодійну акцію, в результаті якої було зібрано і передано на потреби захисників Вітчизни до 10 тис.грн.

Але, нажаль, неможливо в повній мірі реалізувати всі задуми. Є ряд проблем, які не дають цієї змоги. Це і відсутність оновленої матеріально-технічної бази, недостатнє фінансування з боку держави, мала кількість годин предмету «Захист Вітчизни». На мою думку, а в принципі і переконання, доцільним було б викладання в загальноосвітніх навчальних закладах даного предмету, починаючи з 8 класу. Невідкладного вирішення потребує питання оновлення змісту і форми підручників та навчальних програм, посібників.

Відповідно до Указу Президента України про «Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», для набуття практичних навичок військово-польові збори доцільно було б проводити на військових полігонах або на базі військових частин.

Обов’язковою умовою забезпечення безперебійності національно та військово-патріотичного виховання школярів є організація гурткової роботи, можливості якої на найближчий час не просто обмежені, а відсутні взагалі.

Пропоную шляхи вирішення проблем організації національно та військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді:

§ підготовка та вдосконалення нормативно-правових документів з питань національно та військово - патріотичного виховання молоді, внесення відповідних змін до законодавства;

§ розроблення державних і громадських заходів з інформаційної безпеки, спрямованих на запобігання негативним наслідкам впливу інформаційної війни;

§ визначення порядку державного фінансування заходів, спрямованих на національно та військово -патріотичне виховання молодих людей;

§ підготовка комплексної програми військово-патріотичного виховання та нормативно-методичного забезпечення її реалізації з метою виховання здорового підростаючого покоління, готового захищати національні інтереси та територіальну цілісність України;

§ збільшення кількості годин предмету «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах;

§ забезпечення навчальних закладів новими підручниками, навчальними програмами та посібниками з предмету «Захист Вітчизни»;

§ вироблення науково-теоретичних і методичних засад патріотичного виховання молоді: включення проблематики патріотичного виховання молоді до дослідницьких програм та планів наукових і навчальних закладів;

§ забезпечення активної участі сім’ї та родини, громади в розвитку фізичного і морального здорової, патріотично налаштованої зростаючої особистості;

§ проведення навчально-показових зборів та занять з участю учнівської та сільської молоді, воїнів АТО, волонтерів, представників райміськвійськомату, органів місцевого самоврядування та державної влади.

Ми всі молимося за мир на нашій землі. Давайте не просто сподіватися, а й робити все можливе щоб наша багатомільйонна нація вистояла проти цієї біди і перемогла!

Слава Україні

БІБЛІОТЕКА ЯК ПОТУЖНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СУЧАСНОСТІ

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір, який супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу.

Зміни ціннісних орієнтирів шкільної освіти вимагає перебудови всіх складових компонентів сучасної школи. Серед них - шкільна бібліотека, як обов'язковий структурний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу, займає особливе місце.

Сучасна школа нового типу потребує і нового підходу до інформаційного забезпечення. Звідси виникла необхідність впроваджувати і використовувати нові інформаційні технології в шкільній бібліотеці, де можна отримати доступ до інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді.

Для досягнення цієї мети школа намітила такі завдання:

1. Наповнення медіа ресурсами фонду бібліотеки;

2. Проведення Інтернету;

3. Створення сітки, яка дає можливість з будь-якого комп’ютерного класу знайти інформацію з бібліотечно-інформаційного центру.

Упродовж останнього року фонд бібліотеки нашої школи активно поповнювався новими медіа ресурсами.

Комплектування фонду береться з різних джерел :
— централізоване комплектування;
— даровані;

— придбані за спонсорські кошти (передплата на періодичні видання:
журнали: «Початкова школа», «Позакласний час», «Виховна робота», газета «Перемога»).

Сьогодні бібліотека Кожанської ЗОШ І – ІІ ступенів оснащена мережею Інтернет, що дозволяє спростити процес пошуку необхідної інформації. У бібліотеці встановлено принтер, ксерокс, два комп’ютери для користувачів та оснащено по-сучасному робоче місце бібліотекаря.

Хочу наголосити, що ми ні в якому разі не хочемо замінити книгу, читання газет та журналів електронною інформацією. Фонд художньої, науково-популярної та методичної літератури дає можливість забезпечити потреби учнів на 60%., інші 40% - компенсує Інтернет. Ми вчимо своїх учнів умінню використовувати книги, журнали, газети, знаходити інформацію серед великого її різноманіття.

Фонд бібліотеки повинен відповідати вимогам сучасності, інтересам учнів, потребам педагогічного колективу та батьків. Без сучасної літератури: художніх творів, енциклопедій, довідників, періодичної преси не можна уявити бібліотеку. Носіями інформації нашої бібліотеки є передусім друковані видання, що зобов'язують бібліотекаря, систематично вивчати фонди бібліотеки, займатися поточним комплектуванням і докомплектуванням.

Учні школи та їхні батьки підтримують свою бібліотеку. В закладі велика увага приділяється проведенню благодійної акції «Подаруй бібліотеці книгу», в якій беруть участь учні, педагогічний, батьківський колективи та випускники школи. У результаті проведення цієї акції бібліотека отримує багато гарних, цікавих книжок, художньої літератури.

Основна роль в інформаційній діяльності відводиться вивченню інформаційних потреб дітей, вчителів.

Інформаційна робота бібліотеки має велике значення і складається з окремих етапів:

1. Вивчення окремих потреб користувачів та аналіз інформаційних потреб.

2. Індивідуальне забезпечення в режимі «запитання-відповідь».

3. Індивідуальне забезпечення в режимі поточного інформування за системою диференційного обслуговування користувачів

4. Індивідуальне забезпечення учнів-користувачів інформацією може проводитись не тільки в режимі окремих запитів, а й у перспективному комплектуванні тематичних папок, книжок, журналів, за типовими щорічними запитами в рамках шкільної програми.

5. Формування довідково-бібліографічного апарату;

6. Формування і комплектація тематичних папок - за різними учнівськими інтересами.

7. Різноманітні покажчики літератури та інформаційні добірки матеріалів із використанням періодичних видань.

Для популяризації літератури, до видатних дат історії, державних свят, предметних і тематичних тижнів бібліотекою проводиться велика кількість книжкових виставок, інформаційно-довідкових викладок, найрізноманітніших форм і методів виконання і оформлення.

Шкільна бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти, скарбницею людських знань. Тому нам необхідно допомагати учням оволодівати програмним матеріалом та закріплювати їх бібліотечними засобами, виховувати бажання самостійно розширювати обсяг знань, знайомити з різноманітними джерелами інформації та навчити розуміти їх, користуватися ними. Тому основним завданням в роботі шкільних бібліотек є:

- розширити і поглибити знання учнів про книгу і бібліотеку;

- навчити свідомому вибору книги з використанням довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;

- навчити самостійно працювати з книгою, довідковими і періодичними виданнями.

Книжки - як люди: народжуються, живуть, старіють. Як і люди, можуть хворіти. А захворівши, потребують лікування. При бібліотеці працює «Книжкова лікарня», тут надають швидку допомогу «потерпілим». Звідси старі, пошарпані книги виходять такими приємними на вигляд, що їх відразу хочеться взяти до рук і прочитати. Клей, картон, ножиці - ось основні інструменти, за допомогою яких «лікують» книги, підручники.

Традиційним є проведення Тижня дитячої книги в школі. В цей час відбуваються заходи, що спрямовані на залучення дітей до читання, підводяться підсумки активності читання серед учнів, визначається найбільш активний клас, найактивніший читач бібліотеки.

Тісна співпраця бібліотекаря з учителями є надзвичайно корисною і плідною для всіх: учителеві це допомагає ефективніше залучати дітей до активного самостійного читання, навчати їх працювати з книгою; учні за допомогою книги, постійного читання розширюють коло своїх інтересів, виховують шанобливе ставлення до книги, до досягнень людства. Нарешті, у бібліотеці можна провести нестандартний інтегрований урок. Зв'язок з учителем сприяє точнішому виявленню читацьких інтересів, тіснішому контакту з дітьми для подальшої індивідуальної роботи, надає можливість спільного проведення масової роботи з пропаганди книги, творчості діячів літератури, народних традицій.

Сьогодні, вирішуючи проблему виховання думаючої, творчої, активної, здорової людини, ми стверджуємо, що сформувати таку особистість може лише творча, гуманна школа. Адже перед нами не просто діти, а яскраві, неповторні індивідуальності, яких ми повинні знати і оцінювати, у яких поки мало знань, невеликий життєвий досвід, проте вони прагнуть здобувати знання. Тому завдання бібліотеки - забезпечити надходження інформації й активізувати її з метою розширення бази знань кожного окремого учня й озброїти його навичками роботи з інформацією, щоб гарантувати їм можливість вести пошук і використання інформації в подальшому житті.

Вважаю, що бібліотека повинна служити основним функціям і стати справжнім освітнім та культурним центром для тієї категорії, яку вона обслуговує. Тому маю пропозицію: незважаючи на вартість газет та журналів, було б добре, щоб хоч деякі видання перепдплачувались відділом освіти.

Шкільний бібліотекар - помічник учителя в школі, належить до тієї когорти спеціалістів, які формують гідне майбутнє нашого народу. Зрозуміло, що роль бібліотекаря і самої бібліотеки буде змінюватися з часом, але одне залишиться назавжди: роль бібліотекаря - освіченого, компетентного, завжди готового допомогти.

Керуючись такими положеннями, ми, працівники Кожанської ЗОШ І – ІІ ступенів, намагаємось створили таку модель сучасної шкільної бібліотеки, щоб вона стала справжнім бібліотечно-інформаційним медіа центром для наших вчителів, учнів та батьків.

3. ПРОЕКТ РІШЕННЯ СЕРПНЕВОЇ РОЗШИРЕНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ

На виконання Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року, основних положень Програми розвитку системи освіти Фастівського району та з метою забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти учасники розширеної педагогічної ради приймають такі рішення щодо діяльності закладів освіти у 2016/2017 навчальному році

1. Забезпечити виконання Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року, Програми розвитку системи освіти Фастівського району, регіональних програм розвитку освітньої системи району, комплексу заходів Державних цільових соціальних програм розвитку дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти

2. Вжити комплекс заходів щодо організованого переходу початкової школи та учнів 5-8 класів на нові Державні стандарти.

3. Забезпечити в дошкільних закладах освіти належні умови для навчання дітей 5-річного віку.

4. Організувати роботу щодо створення груп короткотривалого перебування дітей дошкільного віку на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

5. Інтенсифікувати запровадження в закладах освіти району здоров’язбережувальних технологій навчання дітей та учнівської молоді.

6. Вжити заходів щодо ефективної організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району, створення системи професійної орієнтації старшокласників. Забезпечити функціонування освітніх округів як дієвого чинника рівного доступу до якісної освіти.

7. Продовжувати роботу з оптимізації навчально – виховного процесу в освітніх округах.

8. Забезпечити навчання й розвиток дітей з особливими потребами в умовах запровадження інклюзивної освіти

9. Реалізувати заходи щодо формування єдиного інформаційно-навчального середовища та розроблення системи інформаційних освітніх ресурсів району

10. Розгорнути систему регіональних моніторингових досліджень, спрямованих на виявлення якісних показників навчальних досягнень та оптимізації умов забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти

11. Створити належні умови для забезпечення якісної позашкільної освіти дітям та учнівській молоді

12. Здійснювати соціальну підтримку педагогічних працівників, стимулювати їхню професійну активність і самоосвіту

13. Створити умови для розвитку партнерських стосунків педагогічних працівників навчальних закладів, сім’ї, громадськості у забезпеченні особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму.

14. Посилити національно-патріотичний характер навчання та виховання, передбачивши використання у виховній роботі з учнями кращих традицій та звичаїв Українського народу.

Кiлькiсть переглядiв: 2421

Коментарi